Zadanie publiczne w 2015 r.

Drukuj

W terminie 01.06.2015 - 31.10.2015 PSOUU Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne p.t.: "Budowanie samooceny i poczucia własnej wartości - konstruktywne zachowania rodziców i opiekunów, wspierające tworzenie właściwego wizerunku własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną jako podstawa ich funkcjonowania w otoczeniu społecznym".

Adresatami realizowanego zadania publicznego są dwie 23-osobowe grupy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu staszowskiego.

W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane dwa 2-dniowe warsztaty umiejętności psychospołecznych w formie wyjazdowej (do Szczawnicy) dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną w terminach: 26-28.06.2015 r. i 9-11.10.2015 r.

"PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2015 R."