Aktualności

 

            Z dniem 1 września 2011 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie rozpocznie realizację zadania publicznego pod nazwą: „Cykl szkoleń dla kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną”. 
Zadanie realizowane będzie przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r.
           Celem zadania jest podniesienie jakości oddziaływań rewalidacyjnych profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualna. Doskonalenie kompetencji w zakresie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz budowanie indywidualnych strategii działania zmierzających do radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Harmonogram szkoleń:
17 – 18 września 2011 r.               Szkolenie p.n. „Trening widzenia”
21 – 23 października 2011 r.    Szkolenie z zakresu budowania indywidualnych strategii działania oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

                Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
                      towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.
           Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, 
              spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne 
            oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
                                                                               Zarząd Koła PSOUU
                                                                                     w Staszowie

 

          W dniu 23 lipca 2011 roku w Kurozwękach odbyła się Wojewódzka Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wystawione zostały obrazy, prace plastyczne oraz rękodzieła uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Staszowie. Na imprezę przybyli również zaproszeni goście, m.in. Andrzej Kruzel - Starosta Staszowski, Michał Skotnicki - Wicestarosta Staszowski i Romuald Garczewski - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.
          Ogromną atrakcją dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej był występ zespołu muzycznego z Pacanowa oraz pokaz mody zorganizowany przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.
          Uczestnictwo w corocznej Wystawie Plenerowej daje osobom niepełnosprawnym wzrost poczucia własnej wartości, prezentację możliwości, zdolności, aspiracji, sukcesu i radości życia, jest przeciwstawieniem stereotypowi słabości, inności, niezaradności i pozbawienia mocnych stron.

ZAPRASZAMY DO GALERII !!!

W dniu 5 marca 2009 w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego - „KLĘSKA - POWÓDŹ CZY HURAGAN – STRAŻ POŻARNA CI POMAGA”

Jury w składzie :

1. Dyrektor - Halina  Łabuda
2. Nauczyciel plastyki - Anna Szemraj
3. Psycholog - Justyna Kowalczyk
po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac postanowiło nagrodzić:
w kat. IV 
I miejsce                     Mateusz Szaniawski      
II miejsce                   Tomasz Smolarek       
III miejsce                  Mateusz Hara              
IV miejsce                  Barbara Arendarska   
V miejsce                   Mariola Dzieciuch 
Prace nagrodzone zostały przesłane do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, gdzie pod koniec marca zostaną ocenione na etapie powiatowym.

ZOBACZ PRACE W NASZEJ GALERII