Aktualności

"Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"

Drukuj
PDF

W okresie od 2 czerwca do 10 października 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną".

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014 r.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną dwa 2-dniowe warsztaty psychologiczno-pedagogiczne w formie wyjazdowej (Krynica-Zdrój, Ośrodek Gromada) dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.

"Weekendy aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Drukuj
PDF

W okresie od 2 czerwca do 7 lipca 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Weekendy aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014 r.

W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane 2 weekendy aktywności w formie wyjazdowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pobyt uczestników poza domem będzie trwał od piątku do poniedziałku w Ośrodku Leśne Wzgórze w Rabce.

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach 13 KONKURSU.

Szczegółowe informacje w siedzibie PSOUU - Staszów, ul. Rytwiańska 23.

 

Więcej…

Warsztaty społeczno-zawodowe

Drukuj
PDF

W dniach 6-9 lipca i 5-8 października 2012 roku braliśmy udział w warsztatach społeczno-zawodowych w górach. Warsztaty zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym ze środków Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Warsztaty społeczno-zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".

Udział w warsztatach społeczno-zawodowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, daje szansę na nabycie i utrwalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym życiu i przyszłej pracy zawodowej, daje poczucie sprawstwa, bycia potrzebnym, jest źródłem pozytywnej samooceny, istotnym elementem na drodze do samorealizacji.

Więcej…

Wystawa Plenerowa 15 lipca 2012

Drukuj
PDF

Tegoroczną Wystawę zapamiętamy jako integrację. Będziemy wspominać wspólne rozmowy, zabawy przy muzyce i malowanie na płótnie. Mamy nadzieję, że zamieszczone zdjęcia choć w części pokażą pozytywną atmosferę jaka towarzyszyła Wystawie.

Więcej…