Aktualności

"Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności"

Drukuj
PDF

PSOUU Koło w Staszowie realizuje projekt pod nazwą: "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" w terminie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2017 roku.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych w ramach treningów mieszkaniowych.

Zapraszamy do galerii

Więcej…

"Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"

Drukuj
PDF

W okresie od 2 czerwca do 10 października 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną".

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014 r.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną dwa 2-dniowe warsztaty psychologiczno-pedagogiczne w formie wyjazdowej (Krynica-Zdrój, Ośrodek Gromada) dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.

"Weekendy aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Drukuj
PDF

W okresie od 2 czerwca do 7 lipca 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Weekendy aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014 r.

W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane 2 weekendy aktywności w formie wyjazdowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pobyt uczestników poza domem będzie trwał od piątku do poniedziałku w Ośrodku Leśne Wzgórze w Rabce.

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach 13 KONKURSU.

Szczegółowe informacje w siedzibie PSOUU - Staszów, ul. Rytwiańska 23.

 

Więcej…

Warsztaty społeczno-zawodowe

Drukuj
PDF

W dniach 6-9 lipca i 5-8 października 2012 roku braliśmy udział w warsztatach społeczno-zawodowych w górach. Warsztaty zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym ze środków Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Warsztaty społeczno-zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".

Udział w warsztatach społeczno-zawodowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, daje szansę na nabycie i utrwalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym życiu i przyszłej pracy zawodowej, daje poczucie sprawstwa, bycia potrzebnym, jest źródłem pozytywnej samooceny, istotnym elementem na drodze do samorealizacji.

Więcej…