Aktualności

"Weekendowe treningi samodzielności i umiejętności społecznych"

Drukuj
PDF

W terminie 01.05.2015 - 30.11.2015 PSOUU Koło w Staszowie realizuje zadanie pod nazwą "Weekendowe treningi samodzielności i umiejętności społecznych" współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku.

Adresatami realizowanego zadania będą dwie 12-osobowe grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat staszowski).

W ramach zadania zostaną zorganizowane 2 treningi samodzielności i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej do Zakopanego, w terminach: 25-28.09.2015 r. i 16-19.10.2015 r.

 

 

"Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności"

Drukuj
PDF

Od 1 kwietnia 2015 roku PSOUU Koło w Staszowie przystąpiło do realizacji projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W drugim okresie finasowania projektu (1 kwietnia - 31 marca 2016 r.) wsparciem zostanie objętych 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakłada realizację Indywidualnych Planów Działania opracowanych dla każdego uczestnika projektu, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. IPD są ukierunkowane na:

- rozwój samodzielności uczestników projektu poprzez udział w treningu mieszkaniowym,

- rozwój kompetencji społecznych,

- rozwój kompetencji osobistych w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej,

- podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwu-, trzy-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w kilku cyklach treningu mieszkaniowego, trwających od godz. 16.00 w środę do godz. 7.00 w poniedziałek. Zajęcia w ramach projektu prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zapraszamy do galerii

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ubiega się o dofinansowanie przez PFRON projektu p.n. "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" w II okresie finasowania, tj.: od kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w I okresie finansowania projektu i będzie obejmował trening mieszkaniowy, warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych i rehabilitację.

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000040/13/D z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, które zakończyły edukację. W ramach projektu prowadzona jest terapia zajęciowa (ergoterapia, socjoterapia i arteterapia), której celem jest między innymi zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Beneficjentów projektu oraz rozwój aktywności i integracja ze środowiskiem.

 

Zapraszamy do galerii

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu.

Szczegółowe informacje w siedzibie PSOUU - Staszów, ul. Rytwiańska 23.