Aktualności

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ubiega się o dofinansowanie przez PFRON projektu p.n. "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" w II okresie finasowania, tj.: od kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w I okresie finansowania projektu i będzie obejmował trening mieszkaniowy, warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych i rehabilitację.

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000040/13/D z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, które zakończyły edukację. W ramach projektu prowadzona jest terapia zajęciowa (ergoterapia, socjoterapia i arteterapia), której celem jest między innymi zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Beneficjentów projektu oraz rozwój aktywności i integracja ze środowiskiem.

 

Zapraszamy do galerii

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu.

Szczegółowe informacje w siedzibie PSOUU - Staszów, ul. Rytwiańska 23.

 

"Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności"

Drukuj
PDF

PSOUU Koło w Staszowie realizuje projekt pod nazwą: "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" w terminie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2017 roku.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych w ramach treningów mieszkaniowych.

Zapraszamy do galerii

Więcej…

"Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"

Drukuj
PDF

W okresie od 2 czerwca do 10 października 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną".

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014 r.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną dwa 2-dniowe warsztaty psychologiczno-pedagogiczne w formie wyjazdowej (Krynica-Zdrój, Ośrodek Gromada) dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.