Aktualności

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Klub Terapeutyczny szansą aktywność - edycja II" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 14 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, poprzez terapię zajęciową (ergoterapię, socjoterapię i arteterapię).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 01-02.04.2017 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie realizuje II etap finansowania projektu p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000040/13/D z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Projek jest przeznaczony dla 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, które zakończyły edukację. W ramach projektu prowadzona jest terapia zajęciowa (ergoterapia, socjoterapia i arteterapia), której celem jest między innymi zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Beneficjentów projektu oraz rozwój aktywności i integracja ze środowiskiem.

Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie

Drukuj
PDF

Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej  przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie

W dniach 01-15.06.2016 r.  w OREW w Staszowie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Badanie było prowadzone  w dwóch obszarach:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków.

2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych

     i wewnętrznych.

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji  świadczą o wysokim poziomie jakości pracy OREW  oraz wysokim poziomie spełniania wymagań w badanych obszarach.

Raport z ewaluacji jest dostępny  na stronie www.npseo.pl. oraz u dyrektora OREW,   ul. Rytwiańska 23; 28-200 Staszów.

Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej  przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie

 

Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Drukuj
PDF

W terminie 01.06.2016 - 15.07.2016 PSOUU Koło w Staszowie realizuje zadanie pod nazwą "Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin" w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

W ramach zadania zostanie zorganizowany weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 10-osobowej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z 4 opiekunami oraz 10-osobowej grupy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Pobyt uczestników poza domem będzie trwał od piątku do poniedziałku.

Weekend aktywności dla obydwu grup zostanie zorganizowany w terminie 17-20.06.2016 r. we Wrocławiu.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2016 R.

Warsztaty plastyczne

Drukuj
PDF

25 maja 2016 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym odbyły się warsztaty plastyczne w ramach wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, które prowadziła Pani Anna Szemraj - nauczyciel-terapeuta w OREW, absolwentka ASP w Poznaniu.

zapraszamy do galerii