Aktualności

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II" drugi okres finansowania

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do drugiego okresu finansowania projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II"  współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, poprzez terapię zajęciową (ergoterapię, socjoterapię i arteterapię).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 03-04.04.2018 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.

Zaproszenie do składania ofert

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie zaprasza do składania ofert na dowóz beneficjentów projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II" - drugi okres finansowania, dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność, w terminie od 09.04.2018 r. do 30.03.2019 r. na trasie: Kopanina - Mostki - Sztombergi - Ruda - Połaniec - Staszów

Składanie ofert do 04.04.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie PSONI Koło w Staszowie - 28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23.

Uroczyste rozpoczęcie budowy w Kurozwękach

Drukuj
PDF

W dniu 7 listopada 2017 roku Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie gościł Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz przedstwicieli władz samorządu terytorialnego: Starostę Staszowskiego Michała Skotnickiego, Wicestarostę Tomasza Fąfarę, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia i Zastępcę Burmistrza Ewę Kondek. Zaproszonych gości przywitał Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną w Staszowie: Przewodnicząca Halina Łabuda i Skarbnik Elżbieta Górnicz. Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu budowy specjalistycznej placówki w Kurozwękach. Na placu budowy czekał wykonawca Pan Grzegorz Leszczyński - właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego A-Z ELEKTRYKA. Symbolicznego wbicia łopaty dokonała Przewodnicząca Zarządu Koła Halina Łabuda.

zapraszamy do galerii

 

"Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności - edycja II"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności - edycja II" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych w ramach treningów mieszkaniowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnoscią intelektualną po 16 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu bedą przyjmowane w dniach 01-02.04.2017 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie: ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Klub Terapeutyczny szansą aktywność - edycja II" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 14 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, poprzez terapię zajęciową (ergoterapię, socjoterapię i arteterapię).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 01-02.04.2017 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.