Aktualności

Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Drukuj
PDF

W terminie 27.08.2018 r. - 05.10.2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin"  w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

W ramach zadania zostanie zorganizowany weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 20 osób zagrożonych wykluczneiem społecznym podzielonych na dwie grupy, tj. 10-osobową grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną (do której zostanie zatrudnionych 3 asystentów) i 10-osobową grupę rodziców/opiekunów.

Weekend aktywności zostanie zorganizowany w terminie 21-23.09.2018 r. w Warszawie.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.

Trening umiejętności społecznych - zadanie publiczne w 2018 r.

Drukuj
PDF

W terminie 21.05.2018 r. - 22.06.2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pn. "Trening umiejętności społecznych".

W ramach zadania zostaną zorganizowane 3 treningi umiejętności społecznych dla 12-osobowej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną z województwa świętokrzyskiego (powiat staszowski) w wieku 10-40 lat, wraz z 3 trenerami. Treningi będą trwały od godz. 15.00 we wtorek do godz. 7.00 w środę w następujących terminach: 05-06.06.2018 r., 12-13.06.2018 r., 19-20.06.2018 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23.

Realizacja zadania przewiduje organizację warsztatów w zakresie:

- umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy, umiejętność pełnienia różnych ról społecznych, nabywanie zdolności adaptacyjnych do nowych sytuacji;

- integracji w grupie - zajęcia integracyjne przy muzyce;

- treningu samoobsługi - nauka samodzielnego mycia, ubierania, wykonywania prac porządkowych.

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2018 R.

 

Laur Świętokrzyski

Drukuj
PDF

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przyznała coroczną nagrodę "Laur Świętokrzyski". Gala podczas której wręczono statuetki odbyła się w piątek 27 kwietnia 2018 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Nagroda ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla osób oraz instytucjii.

Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie Halina Łabuda otrzymała nominację w kategorii Lider Dobroczynności.

Zapraszamy do galerii!

 

Odznaka "ZASŁUŻONY DLA MIASTA"

Drukuj
PDF

11 kwietnia 2018 r. nasze Stowarzyszenie otrzymało odznakę "ZASŁUŻONY DLA MIASTA" za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność społeczną nadaną przez  Radę Miejską w Staszowie Uchwałą Nr LIX/504/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Dziękujemy za docenienie naszego profesjonalizmu i zaangażowania!

zapraszamy do galerii

 

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II" drugi okres finansowania

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do drugiego okresu finansowania projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II"  współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 - Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, poprzez terapię zajęciową (ergoterapię, socjoterapię i arteterapię).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 03-04.04.2018 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.