"Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności - edycja III"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności - edycja III" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 Szansa-Rozwój-Niezależność.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 16 rok życia, z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 01-02.04.2019 r., (godz. 7.00-15.00) w biurze PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23.