Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Drukuj
PDF

W terminie 27.08.2018 r. - 05.10.2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin"  w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

W ramach zadania zostanie zorganizowany weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 20 osób zagrożonych wykluczneiem społecznym podzielonych na dwie grupy, tj. 10-osobową grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną (do której zostanie zatrudnionych 3 asystentów) i 10-osobową grupę rodziców/opiekunów.

Weekend aktywności zostanie zorganizowany w terminie 21-23.09.2018 r. w Warszawie.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.