Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie

Drukuj
PDF

Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej  przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie

W dniach 01-15.06.2016 r.  w OREW w Staszowie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Badanie było prowadzone  w dwóch obszarach:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków.

2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych

     i wewnętrznych.

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji  świadczą o wysokim poziomie jakości pracy OREW  oraz wysokim poziomie spełniania wymagań w badanych obszarach.

Raport z ewaluacji jest dostępny  na stronie www.npseo.pl. oraz u dyrektora OREW,   ul. Rytwiańska 23; 28-200 Staszów.

Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej  przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie