Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Drukuj
PDF

W terminie 01.06.2016 - 15.07.2016 PSOUU Koło w Staszowie realizuje zadanie pod nazwą "Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin" w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

W ramach zadania zostanie zorganizowany weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 10-osobowej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z 4 opiekunami oraz 10-osobowej grupy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Pobyt uczestników poza domem będzie trwał od piątku do poniedziałku.

Weekend aktywności dla obydwu grup zostanie zorganizowany w terminie 17-20.06.2016 r. we Wrocławiu.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2016 R.