Bieżące projekty

Drukuj
PDF

KLUB TERAPEUTYCZNY SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000040/13/D z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, które zakończyły edukację. W ramach projektu prowadzona jest terapia zajęciowa (ergoterapia, socjoterapia i arteterapia), której celem jest między innymi zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Beneficjentów projektu oraz rozwój aktywności i integracja ze środowiskiem.

Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczęła się II edycja projektu, w której uczestniczy 12 beneficjentów.

 

TRENING MIESZKANIOWY DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

Od 1 kwietnia 2015 roku PSONI Koło w Staszowie przystąpiło do realizacji projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W drugim okresie finansowania projektu (1 kwietnia - 31 marca 2016 r.) wsparciem zostanie objętych 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakłada realizację Indywidualnych Planów Działania opracowanych dla każdego uczestnika projektu, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. IPD są ukierunkowane na:

- rozwój samodzielności uczestników projektu poprzez udział w treningu mieszkaniowym,

- rozwój kompetencji społecznych,

- rozwój kompetencji osobistych w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej,

- podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwu-, trzy-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w kilku cyklach treningu mieszkaniowego, trwających od godz. 16.00 w środę do godz. 7.00 w poniedziałek. Zajęcia w ramach projektu prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.